Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Aktuality > JEDNODENNÍ VÝSTRAŽNÁ STÁVKA 27. 11. 2023

JEDNODENNÍ VÝSTRAŽNÁ STÁVKA 27. 11. 2023Datum konání:
27.11.2023

Vážení rodiče.

MŠ Dvořákova včetně DP MŠ Třebízského se rozhodla připojit k jednodenní výstražné stávce, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. 11. 2023. Vzhledem k tomu, že se po patřičném zvážení rozhodla ke stávce připojit část zaměstnanců školy, není možné zajistit provoz školy v plném režimu, a proto bude na den 27. 11. 2023 omezen provoz celé školy jako celku.

Omezený provoz bude probíhat na pracovišti MŠ Dvořákova/vlastní kuchyň/. Prosíme rodiče, kteří si tento den mohou ponechat děti doma, aby tak učinili - kapacita školy je omezena .

Přestože jsme si vědomi určitých komplikací, které tento den způsobí některým z našich rodičů, věříme, že právě rodiče argumenty pro to, abychom podpořili cíle stávky, pochopí. Nejde totiž primárně o navyšování platů pedagogů, ale o komplex změn, které z našeho pohledu mohou negativně ovlivnit vzdělávání a fungování školy v nadcházejícím období.

Přestože je zřejmé, že ekonomická situace státu není dobrá, vnímáme výdaje na vzdělávání jako investici do budoucnosti, nikoliv prohlubování zadlužování státu.

Důvody pro naše zapojení do stávky jsou tyto:

  • Nesouhlasíme s nekoncepčními zásahy do fungující vzdělávací soustavy

  • Nesouhlasíme se škrty v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

  • Nesouhlasíme se snížením platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024

Tyto obecné nesouhlasy doplníme konkrétními skutečnostmi z chodu naší školy:

  1. Oznámené snižování finančních prostředků pro nepedagogy. Ve škole působí kromě pedagogických pracovníků (učitelé, asistenti pedagoga) také nepedagogičtí pracovníci, tedy především paní kuchařky, uklízečky nebo správní zaměstnanci. Oznámené změny
    v přidělování finančních prostředků by znamenaly dokonce pokles platů pro tyto zaměstnance, kteří jsou ve škole také důležití a již nyní jsou jejich platy jen těsně nad hranicí minimální mzdy. Všichni si uvědomujeme, že jejich každodenní činnost ve škole je velmi důležitá a bez nich by škola nefungovala.

  2. Nekoncepčnost českého školství a velmi špatná komunikace v oblasti strategií rozvoje školství. Školy nedostávají včas nebo vůbec informace o těchto důležitých otázkách z řídících orgánů.

  3. Pravděpodobné snížení prostředků na ONIV (ostatní neinvestiční potřeby). Toto se týká prostředků, ze kterých škola pořizuje učební pomůcky,….

Obecně řečeno nesouhlasíme s plošnými škrty ve státním rozpočtu v kapitole školství na rok 2024.

Právě z výše zmíněných důvodů jsme se rozhodli ke stávce připojit, i když samotná stávka přinese i dopady pro každého zapojeného zaměstnance (přichází na tento den o plat). Věříme, že rodiče naše důvody pochopí, protože připojení ke stávce může znamenat odstranění výše zmíněných nepříjemností.

Kolektiv pedagogů, nepedagogů, správních zaměstnanců s podporou vedení školy.