Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Organizace a provoz školy

Organizace a provoz školy

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste četli nástěnky ve vestibulu, chodbách, u dveří tříd. Zde  se můžete dozvědět informace o naší školce ( výlety, divadelní představení, je zde vyvěšen Řád školy, organizace činností ve třídách, Školní vzdělávací program apod.) Upozorňujeme, že informace u tříd může mít každá třída jinak (akce, výlety, co si přinést na vyrábění apod.)

Nově jsme pro Vás zřídili aplikaci TWIGSEE, kterou můžete využívat jako zdroj informací o důležitém dění ve školce a jako zdroj pro shlédnutí fotografií. Aplikaci Rajče již nepoužíváme.

Rodiče,
prosíme Vás, abyste Vašim dětem do mateřské školy přinesli náhradní oblečení – (slipy, kalhotky, ponožky, triko, tepláky nebo punčochy), aby se v případě „nehody“ mohly vaše děti převléknout. Oblečení dětem podepište.

Procházka s dětmi se koná i v mírném dešti, proto dejte dětem do skříněk gumáky a pláštěnku. V případě, že uvidíte, že byla pláštěnka použita, to poznáte podle toho, že visí na skříňce, prosíme Vás o její následné složení a uložení opět do skříněk.

Může nachlazené dítě chodit do mateřské školy?

Nachlazení – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích.

Žádáme Vás, abyste při nachlazení vašeho dítěte zvážili jeho pobyt  ve školce.

Jsou tři důvody, proč by vaše dítě nemělo MŠ navštěvovat:

 1. Roznáší infekci mezi ostatní děti
 2. Nevyléčené dítě – komplikace – delší léčení
 3. Berte ohled na zdraví personálu, který pečuje o vaše dítě

Naše dlouholetá praxe nás vede nejen ke vzdělávání vašich dětí, ale i k ochraně jejich zdraví, proto vás prosíme o spolupráci, naše školka je vzdělávací ústav, ne odkládací.

Provozní doba školy

6:30 – 16:30 hodin

Předávání a vyzvedávání dětí

 • rodiče jsou povinni předat dítě učitelce přímo do třídy
 • individuálně se lze dohodnout na docházce mimo určený čas
 • vyzvedávat dítě ze školky může dospělá osoba, která je uvedena v evidenčním listu
 •  výjimečně mohou děti vyzvednout osoby mladší 18 let (sourozenci), s písemným souhlasem rodičů – tiskopis POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Potřeby dětí v MŠ

 • přezůvky, věci na převlečení (i náhradní)
 • holiny a pláštěnka
 • hygienické potřeby dle dohody (ubrousky, kapesníčky, toaletní papír)

Konzultační hodiny

 • rodiče mohou s pedagogickými pracovnicemi školy hovořit denně v době 6.30 – 08.00
  a 15.00 – 16.30 hodin
 • s ředitelkou školy denně v době 11.00 – 12.00
 • po předchozí domluvě kdykoliv

Práva a povinnosti rodičů

 • řídí se řádem školy
 • rodičům umožňujeme spoluúčast na životě dětí v MŠ
 • rodiče mohou vstupovat do tříd a mohou být přítomni, po domluvě s učitelkou v mateřské škole, kde si s dítětem mohou pohrát
 • rodič si může volit z výběru nadstandardních aktivit, které škola dítěti nabízí
 • rodič má právo být průběžně informován o svém dítěti a aktivitách  v MŠ
 • rodič má právo podílet se svými připomínkami a náměty na životě MŠ
 • rodič by měl dodržovat základní pravidla školy, která jsou upřesněna ve školním řádu, který je rodičům dostupný na viditelném místě ve vestibulu

Obvyklý denní režim

06:30 – 09:00 scházení dětí, ranní hry, pohybové činnosti, hygiena, svačina
09:00 – 09:45 vzdělávací činnosti
09:45 – 11:45 pobyt venku
11:45 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:30 – 14:30 četba, odpočinek, klidové činnosti
14:30 – 15:00 hygiena, svačina
15:00 – 16:30 odpolední činnosti, hry

Pokud je příznivé počasí, jsou dopolední i odpolední činnosti  směřovány na školní zahradu.

Akce školy a časový harmonogram

Pobyt v přírodě

 • 1x ročně (jaro nebo zima)

Předplavecká výchova

 • jarní období – plavecký bazén Neratovice

Divadla, kulturní pořady

 • divadelní představení v budově MŠ 1-2x měsíčně
 • návštěva divadel mimo město

Výlety

 • účast všech dětí, při organizaci přihlížíme k věku dítěte

Tradice

 • noční přespávání v MŠ
 • táborák (MDD)
 • pasování předškoláků a rozloučení s MŠ
 • Masopust

Předváděcí akce

 • Vánoce, Velikonoce – rady a návody pro vlastní tvorbu
 • ukázky činností – besídky, krátká vánoční vystoupení

Školní záhonky

 • děti pod dohledem pedagogů samy sázejí, zalévají a sklízí